AM kategória

AM kategória

Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Tanfolyam megkezdésének feltétele:

  • 14 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
  • 101 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
  • Alapfokú iskolai végzettség

Elméleti tanfolyam óraszáma:

  • 16 óra

Elméleti vizsgára bocsátás egyéb feltétele:

  • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
  • az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele:

  • Az elméleti vizsgatárgyból sikeresen tett vizsga

Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma:

  • 4 óra

Forgalmi oktatás kötelező óraszáma:

  • 7 óra (forgalmi vizsgával együtt)

Járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele

  • 14 éves,
  • a kötelező vezetési órákat teljesítette és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele:

  • 14 éves,
  • a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 100 km-t teljesítette,
  • sikeres járműkezelési vizsgát tett,
  • a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is megfelel

Elméleti tanfolyamdíj: 29.000,- Ft
Gyakorlati oktatás óradíja
: 2.800,- Ft/ óra
Gyakorlati oktatás teljes díja: 30.800,- Ft
Vizsgadíjak
: 11.800,- Ft

Modern Mobil Group Kft

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.